Manglende interesse betyder at område atter skal være landbrugsjord

KAAS: Teknik- og Miljøudvalget arbejder på at få ophævet en del af Lokalplan 207 for et boligområde ved Højvangen og Gl. Kaasvej i Kaas og sender derfor ”Forslag til ophævelse af Lo-kalplan 207” i offentlig høring i otte uger.

Lokalplanen fra juli 1999 gælder for et boligområde ved Højvangen og Gl. Kaasvej i den sydvestlige del af byen Kaas, og kun en lille del af lokal-planen er udnyttet.

Området kan anvendes til boligområde samt offentligt grønt område, men store dele af lokalplanområdet er stadig ubebyggede.

Lokalplan ønskes delvist ophævet, fordi udviklingen i området er meget begrænset, og der er ikke behov for så mange byggegrunde. Arealet anvendes i dag stadig til landbrugsmæssig drift.

De dele af lokalplanen område, hvor der ikke mere er behov for kommende boligområder tilbagelægges til landzone og vil i fremtiden kun kunne anvendes til landbrugsformål

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...