Justering af skolereformen

JAMMERBUGT: Folkeskolereformen fra 2014 bliver justeret inden næste skoleår, og det betyder, at fra skoleåret 2019/2020 får eleverne i indskolingen forkortet skoleugen med tre lektioner fordelt på tre dage. Det får indflydelse på åbningstider i SFO og afgange med skolebusser, som derfor også justeres.

De ekstra ressourcer, der opnås ved at gøre skoledagene kortere i indskolingen, kommer alle klassetrin fra 0-9 klasser til gavn. Ud fra elevtallet bliver der tale om 3,1 millioner kroner, som i stedet kan gå til et kvalitetsløft på skolerne.

Beløbet kan bruges til færre elever per underviser, to-voksenundervisning, holddannelse, undervisning tilpasset elevernes forskellige faglige udvikling, bedre tid til at planlægge og følge op på den understøttende undervisning.

På sigt vil det også indebære flere fagopdelte timer i tysk eller fransk i 5. klasse, billedkunst i 6. klasse og historie i 9. klasse.

- De enkelte skoler får større frihed til at disponere over skolens ressourcer til kvalitetsforbedringer. Det betyder, at de ekstra timer, der bliver frigivet hos personalet, kommer til at styrke kvaliteten i fagundervisningen og i den understøttende undervisning, fortæller borgmester Mogens Christen Gade.

Når skoledagene for de mindste bliver kortere, må åbningstiden i kommunes SFO udvides tilsvarende, og de tre lektioner svarer til to timer og 15 minutter ekstra åbningstid i SFO, og det giver øget udgifter.

I dag betaler forældrene med børn i SFO et beløb, der svarer til 51,15 procent af prisen per plads. Kommunalbestyrelsen har besluttet at fastholde den nuværende forældrebetaling, så forældrebetalingen bliver på 50,31 procent for en plads.

Jammerbugt Kommune forventer, at den udvidede åbningstid koster 1,2 millioner kroner årligt og forventer at få udgiften kompenseret fra staten.

Også buskørslen knyttet til skolen bliver påvirket af den kortere skoledag.

Om eftermiddagen er køreplanerne for skolebusserne koordineret i forhold til ungdomsuddannelserne. Og det ikke muligt at nedlægge eller fremrykke nuværende ture med busserne, da de fortsat benyttes af de øvrige elever.

Kommunalbestyrelsen har valgt, at ekstra NT-busser på ruter med kædekørsel (busafgange der benyttes af flere skoler) suppleres med taxakørsel og kørselsgodtgørelse på øvrige ruter. En løsning, der tilgodeser flest mulige, og som forventes at komme til at koste 470.000 kroner årligt.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...