Svømning: Arbejdet forventes klar i maj 2020

PANDRUP: Tidsplanen er klar. Arbejdet med om og tilbygning kan gå i gang maj 2020 og forventes færdigt i efteråret 2021. Centerchef John Nielsen oplyser at bestyrelsen har valgt Kuben Management a/s som bygherrerådgiver, som sammen med byggeudvalget for tiden er i gang med at klargøre udbudsmaterialet.

Byggeudvalget består af John Nielsen, Karsten Pedersen, Erling Mikkelsen, Jens Chr. Golding, Jens Hammer og Inger Kristensen, samt to rådgivere fra Kuben.

John Nielsen fortæller, at byggeudvalget har en meget hyppig mødefrekvens for at overholde tidsplanerne før udsendelse af udbudsmaterialet og glæder sig over det konstruktive og resultat orienteret arbejde byggeudvalget leverer i forhold til visionen og de økonomiske rammer.

Bestyrelsen for Jetsmark Idrætscenter, som består af Erling Mikkelsen, næstformand, Flemming Dahl Jensen, Hans Frandsen, Jens Chr. Golding, Søren Jensen, samt Dorthe Grønning og Inger Kristensen, som begge er nyvalgte.

Bestyrelsen har konstitueret sig med Inger Kristensen, som formand. Alle er valgt af Idrætscenterets repræsentantskab, som Bo Zinck er nyvalgt formand for. Bo Zinck og Inger Kristensen udtrykker samstemmigt:

- Jetsmark Idrætscenter bliver et endnu bedre aktiv for idrætsforeningerne og borgerne i lokalsamfundet. Det er visionen, at det nye Jetsmark Idrætscenter skal fremstå som et moderne og attraktivt idræts- og kulturcenter der, udover at opfylde brugernes behov for idrætsfaciliteter, også skaber inspirerende rammer om sociale fællesskaber på tværs af idrætsgrene, på tværs af det organiserede og organiserede idrætsliv og samlingspunkt for områdets borgere og turister.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...