Nyt medlem af bestyrelsen for Pandrup Kaas Handels & Erhverv

PANDRUP/KAAS: Sammen med Jetsmark Lokalråd og Pandrup Borgerforening vil Pandrup Kaas Handel & Erhverv arbejde på et projekt, der skal udvikle områdets indfaldsveje.

Det fremgik af beretningen fra formand, Anders Sølvkær, da Pandrup Kaas Handel & Erhverv havde generalforsamling.

- Indfaldsvejen skal udvikles, så de viser, at her er en levende by med masser af oplevelser og aktiviteter, som er værd at besøge, fortæller Anders Sølvkær, SuperBrugsen i Pandrup.

Og til projektet har initiativtagerne modtager 35.000 kroner fra Sparekassen Vendsyssels fond.

- Det er meget glædeligt, at vi er tre parter til at samarbejde om et fælles projekt, i stedet for at man arbejder med hver sin ide, understreger Anders Sølvkær.

Desuden kom han i sin beretning ind på de forgangne års begivenheder og nye tiltag herunder Mexico 86, som blev en stor succes.

- Begivenheden bliver også gentaget i år, og det sker fredag 31. maj i Kristi Himmelfartsferien, siger Anders Sølvkær.

Han fremhævede investeringen i julebelysningen bygget på et tilskud på 50.000 kroner fra SE Vækstpulje Nyfors, og handelsstandens udvidelse af fejringen af Halloween gik over al forventning med udlevering af 150 gratis græskar. Desuden bliver den første markering af FNs Klimamål, Global Goals Tour, fulgt op med et nyt arrangement 24, maj, blandt andet med besøg af den tidligere professionelle cykelrytter Jesper Skibby. Mere derom senere.

- I samspil med Jammerbugt Kommune er der kommet et bedre samarbejde mellem kommunes fire centerbyer, blandt andet deltagelse i fælles kurser, og også Jammerbugt Gavekortet har været en succes, konkluderer Anders Sølvkær, som også oplyser, at foreningen kunne fremvise et flot økonomisk resultat.

Han roste arbejdet fra kommunens afgåede citykonsulent Anni Fosgrau, hvis stilling desværre ikke blev genopslået.

Til bestyrelsen var der genvalg af Jens Jørgen Jensen, Centrum Tøj og Sko.

Næstformand Sanne Lundbo, Kop & Kande. Lotte Rank, Guld, Sølv & Ure, med ansvar for markedsføring.

Nyvalgt blev Kenneth Børgesen, Trægaarden i Kaas. Han afløser Lars Møller Nielsen, Pandrup Cykelcenter, der i stedet fortsætter som suppleant sammen med Lena Maria Rodkjær Rudkjøbing, Moster L.

Desuden tæller bestyrelsen kasserer Mads Nysted Christensen, Sparekassen Vendsyssel, og sekretær Peter Wulf Andersen, HS Revision.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...