Masser af liv og aktiviteter hos FDF

PANDRUP: I ugen op mod første advent er lyset på Klostergård Mølles vinger blevet tændt som et tegn på, at julen er over byen, og det flotte syn kan betragtes helt ude fra omfartsvej, når folk kører forbi Pandrup by.

Samtidig med denne tradition plejer FDF Pandrup, der til daglig huserer i Møllen med aktiviteter for børn og unge, at starte salget af juletræer.

Men det har kredsen valgt at stoppe med grundet mindre salg og stigende konkurrence. En beslutning der er truffet i fællesskab af den nye kredsledelse og kredsbestyrelse. En ærgerlig beslutning, men en nødvendighed, da der helst skal være sammenhæng mellem arbejdsindsats og den økonomiske gevinst ved salg af juletræer. Kredsen vil gerne takke alle der gennem utallige år har støttet op om køb af juletræ ved Møllen og dermed støttet kredsens arbejde.

Efter sommerferien en ny kredsledelse bestående af Anja Wulf Andersen og Sofie Larsen. De har overtaget ansvaret for at sikre at det ugentlige FDF arbejde i FDF Pandrup er i udvikling sammen med de engagerede ledere.

De overtog stafetten etter Tommy Duun Mogensen, der hermed afsluttede sin anden lange periode som kredsleder i FDF Pandrup. Han er stadig aktiv leder i kredsen og kastede sig samtidig straks over opgaven med at få en ny kredsbestyrelse på plads, hvilket er lykkedes.

Denne har allerede taget flere beslutninger som stop for salg af juletræer, sagt ja til opgaven med at holde stierne i Skovhavn etableret af Rotary Pandrup og besluttet sig for et mere synligt FDF Pandrup i bybilledet ved arrangementer og events.

Derudover kommer hvert bestyrelsesmøde til at indeholde et udviklingstema, og de første møder byder på temaer som ”børn i udsatte positioner” og ”samarbejde med skolen”.

Ved at tage temaer som disse kan der opstå nye tanker og idéer til udviklingen af det ugentlige FDF arbejde i kredsen.

I sommerferien deltog kredsen sammen med 10 andre kredsen fra Sydvendsyssel Netværk i Vendsyssel i en sommerlejr ved Lifjell i Norge i en lejr med fokus på fjeldvandring, vandaktiviteter, klatring, snitning, stenhugning, lejrbål, lejrforkyndelse og meget mere.

Lejren gav kredsens 10 deltagere en kæmpe oplevelse. I alt deltog der godt 250 i lejren og lejrchef for hele lejren var Tommy Duun Mogensen. Næste store lejr er i sommeren 2019, hvor kredsens væbnere og ældre skal på sommerlejr til Østrig sammen med FDF kredse fra hele Nordjylland.

I det daglige summer kredsens rammer i Møllen af aktiviteter for børn og unge såsom bålaktiviteter, løb, snitning med dolk, leg og meget mere og flere gange har de ugentlige møder været holdt i Sandmosehytten, hvor det ofte er natur- og bålaktiviteter, der laves. Ligeledes har flere FDF klasser været på weekendture i hytten.

FDF Pandrup arbejder hele tiden med at udvikle rammerne og aktiviteterne i arbejdet. Her har man de senere år fået støtte fra bl.a. SE Nyfors Fonden til etablering af bålsteder og kløvebrændere, samt til hårde hvidevarer og service. Støtte fra Lions Hvetbo til køb af båludstyr og telte. Støtte fra Y´s Men´s Club til fx snittekasse, knivfremstillingskasse og telte. Jens Heides Fond med støtte til bl.a. køb af lejrudstyr til udlån.

Hvis FDF Pandrup skal være et attraktiv tilbud skal rammer, grej og udstyr være helt i top og det er et arbejde som den nye kredsledelse og kredsbestyrelse fortsat vil sætte fokus på. Al støtte gør en forskel hos hver enkelte barn eller ung i FDF, hvor der skal være plads til alle.

Den nye kredsledelse Anja og Sofie har netop deltaget i FDFs øverste organ landsmødet på Nyborg Strand, hvor de bl.a. var med til at træffe beslutning om nyt FDF skjold og ny profilbeklædning, samt en beslutning om at flere børn og unge skal ud og opleve naturen.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...