Nødvendigt at investere i ny el-kedelanlæg

JETSMARK: Jetsmark Energiværk for løbende flere nye og værket er nu oppe på at levere varme til 1.700 boliger.

Men den positive udvikling betyder også, at Jetsmark Energiværk A.m.b.a. er nødt til at forbedre forsyningssikkerheden ved at sikre nødvendig reservekapacitet.

Det nuværende anlæg har nemlig en manglende reservekapacitet på mellem 6,75 og 11,75 MW. Det er derfor nødvendigt at sikre reservekapaciteten ved hjælp af en ny 10 MW elkedel som alternativ til en gasfyret kedel.

Desuden vil en 10 MW elkedel gøre det muligt for værket at udnytte overskydende elproduktion til fjernvarmen ved at aftage energi, når priserne er gunstige.

Elkedlen medvirker desuden til en øget elektrificering af fjernvarmen og sikrer en øget uafhængighed af fossile brændstoffer.

Endelig lempes elvarmeafgiften, hvilket gør varmeproduktionen på elkedelanlægget endnu mere fordelagtigt.

Et nyt anlæg med en elkedel koster med installation otte millioner kroner, og derfor har Jetsmark Energiværk søgt om en kommunegaranti på et lån på de otte millioner kroner.

Og den er på vej, da økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen, at kommunen giver en lånegaranti.-tin

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...