Kommunen siger ja til at omkontere tilskud for at gennemføre projekter

JETSMARK: Inden for en meget overskuelig tidshorisont får Jammerbugt FC og Jetsmark IF opfyldt ønsket om at få lys på ikke alene kampbanen, men også på bane 2.

Samtidig bliver Sparekassen Vendsyssel Arena begunstiget med en tribune med cirka 100 sæder. Der kommer nyt hegn om både kampbane samt bane 2, ligesom der flere steder på anlægget kommer overdækning til lys for regn og vind.

Desuden skal klubhuset renoveres, men dette projekt afventer planerne for moderniseringen af Jetsmark Idrætscenter.

Til gengæld bliver projektet med en koldhal med en kunstgræsbane lagt i graven for nu.

Det bliver muligt, fordi et flertal i kommunalbestyrelsen torsdag aften sagde ja til at omkontere de 500.000 kroner, der var afsat i støtte til koldhal og kunstgræs, til at blive brugt på at føre de andre forbedringer ud i livet.

Jetsmark IF havde nemlig ikke tilstrækkelig med egenfinansiering til at realisere alle ideer og var ved at blive presset på den anden front, da tilsagn om bevillinger fra fonde tidmæssigt er ved at løbe ud.

Det betyder, at kommunen giver et samlet tilskud på 1,5 millioner kroner plus 200.000 kroner fra LAG-midlerne.

Desuden har Jetsmark IF søgt støtte hos fonde, og SE Vækstpulje Nyfors, Spar Hvetbo Fonden og Vind i Østrup kommer samlet med 535.000 kroner, og oveni lægger Jetsmark IF selv knapt 320.000 kroner.

Udgifterne til lys, rækværk, tribune, klubhus og overdækning anslås at løbe op i godt 2.550.000 kroner.

- Vi har flere gange bevilget Jetsmark IF penge til projekter, men foreningen er ikke nået i mål med sin egenfinansiering, så projekterne kunne ikke sættes i gang, oplyser Helle Bak Andreasen (V), formand for Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget.

- Nu er vi nødt til at slå en streg i sandet, da deres tilsagn om bevillinger fra fonde er ved at løbe ud, og hvis Jetsmark IF mener, at disse projekter er de vigtigste at realisere, velvidende at der så mangler en kunstgræsbane, så omkonterer vi kommunens penge til det, siger hun.

- Vi synes, det er dumt, at sådanne bevillinger vil gå til spilde, understreger Helle Bak Andreasen.

Dog var det ikke et enigt KFL-udvalg, der indstillede beslutningen til kommunalbestyrelsen

Imod beslutningen er Frank Østergaard (SF) og Winnie Aakjær (S), som mener, at kommunens penge skal bruges på det, som støtten oprindeligt er givet til. Og den holdning holdt de fast i på kommunalbestyrelsesmødet og ønskede alene at frigive de 500.000 kroner til lysanlæg

Bøje Holmsgaard Lundtoft blev erklæret inhabil i sagen under behandlingen i både økonomiudvalg og i kommunalbestyrelsen, da han er formand for Jetsmark IF og Jammerbugt FC.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...