Den økonomiske ramme for opførelsen er 152 millioner kroner

JETSMARK: Den økonomiske ramme for den kommende nye Jetsmark skole er 152 millioner kroner. Desuden skal tidsrammen for byggeriet ændres fra to etaper til et samlet byggeri i én etape med indflytning i august 2023.

Begge dele indstiller økonomivalget, at kommunalbestyrelsen siger ja til på mødet torsdag 23. maj.

Først var der lagt op til et byggeri i to etaper, men totalrådgiverfirmaet Norconsult-KAAI oplyser, at kommunen med et samlet byggeri sparer mellem fem og ni millioner kroner svarende til tre til seks procent af den samlede pris.

Norconsult-KAAI peger ud over økonomiske fordele også en række anlægsmæssige samt pædagogiske/organisatoriske gevinster ved at opføre skolen på én gang.

Og på baggrund af totalrådgiverens analyse har også styregruppen vurderet, at det er en fordel at bygge skolen i én etape, hvilket også falder i tråd med skolebestyrelsens ønsker.

- Der er så mange fordele ved at bygge skolen på én gang, og i styregruppen har vi lagt vægt på det positive i, at der nu bygges en samlet skole for alle elever, selv om det så betyder, at det tager længere tid, før den første del af skolen kan tages i brug, siger borgmester Mogens Christen Gade.

Og uanset antallet af etaper for byggeriet så går brugerprocessen i gang 6. juni, hvor den første workshop afholdes. Deltagerne bliver repræsentanter fra skolens elever, ledelse og medarbejdere, ligesom brugere af skolen og andre interessenter er med og velkomne til at komme med ønsker. Alle deltagere har fået invitation til deltagelse.

Et byggeudvalg vil senere behandle og prioritere ønskerne. Byggeudvalget består af repræsentanter for skolens ledelse, personale, skolebestyrelsen, rådgivere og projektledere.

I sensommeren holder kommunen et offentligt møde, hvor alle er velkomne til at se og kommentere på det foreløbige resultat af arbejdet. Herefter arbejdes der videre med justeringer og detaljer i projektet.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...