FEJRING: For 10 år siden blev den gamle Blokhuskanon bragt i aktion i det lokale kanonlaug

BLOKHUS: Fredag den 19. juli er det nøjagtigt 10 år siden, at Blokhus Kanonlaug for første gang skød skolen ned i havet ved Blokhus Strand.

- Vi har inviteret 4 gæstende kanonlaug til at komme og salutere med os på stranden, siger Per Dahl Engelbrechtsen fra Blokhus Kanonlaug.

- Det er Faaborg Kanonerlaug, Auroras Kanonlaug fra Aabenraa, Himmerlands Kanonerlaug samt Aalborg Kanonlaug. De medbringer alle deres egne kanoner, så vi vil vi nok salutere med op mod 10

kanoner.

- Jeg vil gerne på Aalborg Kanonlaugs vegne ønske Blokhus Kanonlaug hjerteligt tillykke med 10 års jubilæet, siger oldermanden i Aalborg Kanonlaug, Bernt

Jensen og fortsætter:

- Aalborg Kanonlaug var jo ”fødselshjælper” for det nystiftede kanonlaug i Blokhus, og jeg deltog selv som oldermand i den første skydning på stranden tilbage i 2009.

På fredag skal det således fejres, at kanonlauget opstod for 10 år siden.

Lokale ildsjæle med ihærdige Harald Klitgaard i spidsen havde opsporet den mere end 200 år gamle Blokhuskanon i Klitmøller, hvor den såmænd i over 40 år havde stået og skuet ud over Vesterhavet. Den var i en forfærdelig stand efter at have stået ude i over 200 år.

Men med Hvetbo Fondens hjælp blev den totalrenoveret, prøveskudt og gjort klar til skydning.

Men hvem skulle affyre kanonen? Med velvillig hjælp fra det veletablerede Aalborg Kanonlaug fik man dog hurtigt samlet en gruppe lokale hæderlige og velagtede borgere, som blev uddannede som kanonerer, og 19. juli 2009 klokken 21 drønede det første skud ud over havet til stor applaus fra de mange tilskuere.

En tradition var skabt, og gennem 10 år har kanonlauget hver aften sommeren igennem skudt solen ned over Vesterhavet på Blokhus Strand.

Blokhuskanonen menes at stamme fra den engelske fregat ”Crescent”, som på vej med proviant og udstyr til den engelske flåde, der belejrede København, strandede ud for Maarup kirke ved Lønstrup 6. december 1808 i en kraftig vinterstorm.

I et forsøg på at redde sit skib, smed kaptajn John Temple alt løsøre - herunder de 36 kanoner overbord - men forgæves. Fregatten totalforliste, og mere end 220 personer, herunder kvinder og børn omkom.

Nogle kanoner blev samlet op af en fisker, og den ene blev solgt til Blokhus. På det tidspunkt blomstrede skudehandelen mellem Blokhus og Norge, og kanonen blev anvendt til at salutere, når de tungtlaste skuder sejlede mod Norge med korn og smågrise, mens de vendte hjem med jern og tømmer. Ved hjemkomsten var det ofte svært for kaptajnen at lokalisere Blokhus på den ensartede strandkyst, så en kanonsalut ledte ham sikkert i land.

Da skudehanden i slutningen af 1800-tallet ophørte, blev Blokhuskanonen opstillet ved Strandingskroen, hvor den i mange år skød nytåret ind hver nytårsaften. 10 år er gået, og det skal fejres.

Til at festligholde dagen er der inviteret gæstende kanonlaug, som vil medbringe deres egne kanoner og om aftenen affyre dem sammen med Blokhus Kanonlaugs to kanoner.

I skrivende stund forventes der op mod 10 kanoner, og nogle vil skyde flere gange. Så det kan ikke undgå at blive en kanonaften på Blokhus strand.

Til formålet vil der blive afspærret et skydeområde helt nede ved havet, hvor Blokhus Bæk løber ud i havet. Allerede fra klokken 15 vil alle de flotte kanoner i forskellige farver være opstillet på skydeplatformene til besigtigelse.

Kanonererne i deres spændende uniformer vil være til stede og svare på spørgsmål om kanoner, afskydninger med mere.

Da der forventes mange interesserede børn vil Fiskernes Hus arrangere det velkendte anderæs ned ad Blokhus Bæk med mållinje ved kanonerne.

Allerede klokken 9.30 om morgenen inviterer Blokhus Kanonlaug på gratis kaffe og rundstykker til de første 300 gæster på torvet i Blokhus.

Klokken 20 vil de deltagende kanonlaug i deres flotte uniformer marchere gennem byen og ned til stranden under musikledsagelse af den kendte Brovst Pigegarde som for

10 år siden, da kanonlauget startede.

Efter festtale af byrådsmedlem Christian Hem vil affyringerne af de mange kanoner gå i gang under ledelse af oldermand Nils Bell.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...