Lige nu og frem til 26. februar har borgere i Jammerbugt Kommune mulighed for at søge om at komme til at dømme i straffesager sammen med en eller flere juridiske dommere.

Nævninge og domsmænd kaldes under ét for lægdommere, og det er almindelige borgere, der virker i nogle straffesager sammen med en eller flere juridisk uddannede dommere.

Hvert 4. år udvælges borgere til at være lægdommere i straffesager for at sikre forskellige synsvinkler på straffesager.

Opgaven som lægdommer er for alle med valgret til Folketinget. Derfor skal du være over 18 år, men må ikke have en alder, hvor du når at fylde 80 år inden 31. december 2023.

Derudover skal man have dansk statsborgerskab og skal beherske dansk tilstrækkeligt til at kunne varetage en nævnings og domsmands pligter. Man skal have en ren straffeattest, og grundlisteudvalget skal vurdere, at man er egnet til opgaven.

Hvis man bliver udtaget som nævning eller domsmand, kan man forvente at blive kaldt i retten tre til fire gange om året.

Udtagelsen til lægdommer sker ved, at udvalgt i Jammerbugt Kommune, kaldet grundlisteudvalget, vælger et antal borgere, som udvalget anser for at være egnede til at fungere som lægdommer, og som repræsenterer et bredt udsnit af kommunens befolkning fordelt på køn, alder, etnisk oprindelse, arbejde, uddannelse mv.

I Jammerbugt Kommune skal 128 personer vælges til grundlisten. Herefter sender kommunen listen til præsidenten for Vestre Landsret. Ved lodtrækning udtager landsretten et antal personer til at virke som lægmænd.

For at komme i betragtning skal man søge om optagelse på Jammerbugt Kommunes såkaldte grundliste.

Hvervet som lægdommer er et borgerligt ombud, og det betyder, at man som udgangspunkt har pligt til at være lægdommer, hvis man bliver udtaget til det. Nævninge og domsmænd bliver valgt for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2023, og hvis man bliver udtaget, er man - med nogle få undtagelser - forpligtet til at virke som domsmand eller nævning i alle fire år.

Man kan ansøge om at komme på grundlisten ved at udfylde et ansøgningsskema senest 26. februar 2019.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...