Ugens lokalhistoriske spot I Nordsøens kølvand…

0
Hotel Nordsøen set fra øst o. 1900 - Foto: Egnssamlingen
Skudhandelen stod stærkt i Blokhus midt i 1800-tallet, hvor byens to store skudehandler via ægteskab for længst var forenet på én hånd i form af købmand J.C.B. Klitgaard. Navnlig året 1844 blev skelsættende for Blokhus, idet den lokale politi- og domsmyndighed flyttede ud fra byen (Nr. Sundby) til Blokhus, hvilket i sandhed var tegn på højt aktivitetsniveau i byen. Og samme år byggede købmand Klitgaard to flotte ejendomme i Blokhus, henholdsvis det nye “Gjestgiveri”, som han kaldte for “Nordsøen”, henholdsvis et nyt, langt hovedhus til sin blomstrende skudehandel på Klitgaarden. Jo, det gik rigtig godt i Blokhus på den tid.

Nordsøen var et usædvanligt hus i Blokhus – det var en bastant 1½ stens murstensbygning, der var 20 m. lang, 8 m. bred, og som havde 2 etager plus loft. Stueetagen rummede 9 bemalede rum med trægulv, 1. salen rummede 7 værelser samt gang, og øverst oppe har der sandsynligvis været kamre, et ved hvert vindue i gavlen. Vest for huset lå “Vesterhuset”, der fra start rummede bageri, “herberg for bønder”, hestestald og lo til hakkelse (hestefoder), hønsehus samt tørvehus.

Alt i alt et spektakulært hus i Blokhus, som Klitgaard, der jo var en travl mand, ikke ønskede at drive selv. Derfor indrykkede han den 8. dec. 1844 en annonce i Aalborg Stiftstidende med ordlyden: “Det af undertegnede hersteds afvigte Sommer opførte Gjestgiveri, indrettet efter Nutidens Fordringer, er med tilliggende Bageri underhånden at faa i Forpagtning paa billige Vilkaar, og kan straks tiltrædes. Man behage at henvende sig til. C. Klitgaard”

Vi kender ikke resultatet af Klitgaards annoncering, men i 1847 må den lokale myndighed ved herredsfoged Ammitzbøll, træffe afgørelse i en sag imod en gæstgiver Østergaard på Nordsøen. Østergaard har måske boet i huset siden årsskiftet 1844/45, og han har en karl ansat, der har klaget til herredsfogeden over sin husbond. Karlen er blevet revset for at have taget brød i bageriet, og det finder han ganske urimeligt. Men herredsfogeden finder ikke grund til at blande sig i en sagen, så han frikender Østergaard.

Skudehandelen i Blokhus blev kort efter mere ustabil, i 1852 opstod der problemer for den gamle Klitgaard, der var nødt til at afvikle nogle aktiviteter. Heri blandt sit gæstgiveri, som han solgte, da skudehandlen jo ikke mere trak så mange til byen. Men Klitgaard fortsatte sin handel på lavere blus, og i 1866 overdrog han virksomheden til sin søn, Niels Bondrup Klitgaard.

Tilbage i gæstgiveriet kommer der en periode med flere ejere – en mand ved navn Glistrup, der måske har købt i 1852, men som i 1856 må sælge til garvermester Wittrup fra Thisted, som i 1865 har solgt til Borregaard. Den Borregaard, der samme år får besøg af navnkundige Goldschmidt, som kaster sig i bølgen blå, og som taler om både “badeferie” “bademaskiner”. Borregaard klarer imidlertid heller ikke skærene, idet Nordsøen i 1867 overdrages til Niels Severin Larsen. Men med Larsen kommer der stabilitet på Nordsøen, som han driver frem til 1914.

Larsen betragtes derfor som den person, der tog imod den allerførste bølge af badegæster i Blokhus. Det skete øjensynligt i perioden fra 1867 til 1876, som var det år, hvor beviset for Larsens fremgang manifesterer sig i en nye værelsesfløj imod øst. Og herefter går det stærkt – om man så må sige, så breder badeferierne i Blokhus sig herefter i Nordsøens kølvand.

Søren Holdensen A/S og Nørgaards Bageri & Café støtter Egnssamlingens arbejde.

Del

Lukket for kommentarer

Denne webside benytter Cookies til at forbedre din oplevelse. Ved at bruge websiden accepterer du dette! Læs mere om dette

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close